Kontakt

Lokalizacja:

Adres

80-209 Chwaszczyno

ul. Rewerenda 17A

Telefon

+48 666 899 244

Email

biuro@optilum.pl

OPTILUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0001034224, NIP: 5842759662, Kapitał zakładowy 30.000 zł

OPTILUM SP. Z O.O.

ul. Rewerenda 17A
80-209 Chwaszczyno

NIP : 584-275-96-62
KRS : 0001034224

NAWIGACJA

Znajdź nas